Învăţături autentice esenţiale din Buddha-Dharma

diamant
Buddha şi Dharma sunt deseori comparaţi cu un diamant perfect

Budismul

Budismul este una dintre marile religii ale lumii, şi totuşi nu este o „religie” în sensul obişnuit al cuvântului. El este o Cale pentru a scăpa definitiv şi irevocabil de ignoranţă şi de suferinţă, pentru revelarea adevăratei naturi a fiinţei, pentru acumularea de merite şi pentru realizarea, înţelegerea sau cunoaşterea directă tot mai profundă a Realităţii. Această Cale are drept final atingerea adevăratului potenţial infinit, adică Trezirea Perfectă, Buddhaitatea.

Fără nicio excepţie, absolut toate fiinţele au acest potenţial şi, dacă urmează această Cale, pot atinge acelaşi rezultat indescriptibil de măreţ, de a deveni un (sau o) Buddha.

Ārya Dharma

Cuvântul sanscrit „Ārya” înseamnă (cu aproximaţie) „de preţ”, „pur”, „superior” sau „nobil”, iar cuvântul sanscrit „Dharma” înseamnă „lege”, „sprijin”, „realitate” sau „adevăr”. Acestea două sunt folosite pentru a denumi şi învăţăturile unei fiinţe Perfect Trezite (un Buddha), care indică Realitatea sau Adevărul.

Aşadar, „Ārya Dharma” înseamnă „Nobilele învăţături despre Realitate” şi aici şi acum se referă la ceea ce transmite Buddha Śakyamuni, o fiinţă care a atins Trezirea Perfectă atunci când era născută ca om în această lume, în urmă cu aproape 2600 de ani. Am scris „transmite” la timpul prezent şi nu „a transmis” la timpul trecut deoarece, de la un anumit nivel parţial de realizare a Trezirii, activitatea unei fiinţe nu mai încetează niciodată, iar atunci când o fiinţă atinge Trezirea Perfectă activitatea Sa este complet neîntreruptă şi fără nicio fluctuaţie.

AryaDharma.ro - învăţături autentice şi esenţiale

Pe această pagină web veţi găsi multe informaţii şi explicaţii şi, cel mai important, veţi găsi Sutre (discursuri ale Divinului Buddha) şi scrieri (reformulări corecte ale discursurilor Sale) care vă vor ajuta, după caz, să înţelegeţi ce este Calea, care este Calea, cum se parcurge, care sunt ajutoarele pe Cale, unde se ajunge, şi cum se ajunge la „destinaţie”, la Buddhaitate.

Aici veţi găsi părţi reprezentative din toată învăţătura lui Buddha Śākyamuni, de la simplu la profund şi de la particular la vast, pentru toate predispoziţiile şi pentru toate capacităţile. Veţi găsi învăţături despre acţiunea corectă, despre vederea corectă şi despre meditaţia corectă. Veţi găsi, explicate foarte precis, modul corect de acumulare de karma pozitivă şi indicarea clară din mai multe perspective a Adevărului, a Realităţii, pentru a obţine acumulările de înţelepciune-cunoaştere şi de merit necesare Trezirii treptate, până la completitudine.

Urmând corect instrucţiunile indicate, prin investigare, analiză şi aplicare, veţi începe să simţiţi aproape imediat efectele lor benefice, precum şi o mică parte din tot ceea ce mai „transmit” Buddhaşii şi Bodhisattvaşii în afară de simplele texte sau cuvinte.

Traducerile sunt realizate după texte confirmate ca fiind originale şi, după caz, bine traduse; multe dintre ele sunt însoţite facultativ de comentarii sintetizate după comentarii calificate. De asemenea, multe dintre opere sunt însoţite şi de note explicative, care adaugă informaţii din alte surse din cadrul Dharmei.

Desigur, pe această pagină web vor mai fi adăugate în timp şi alte informaţii şi traduceri, tot de la "rădăcina" Dharmei.

Cu condiţia să nu le modificaţi, toate textele pe care le găsiţi pe acest site vă sunt oferite complet gratuit, fără nicio obligaţie din partea dumneavoastră de a recompensa primirea lor în vreun fel; puteţi păstra aceste texte pe calculatoarele şi pe dispozitivele dumneavoastră, le puteţi tipări, le puteţi păstra în orice formă şi le puteţi oferi gratuit oricui doriţi, atât în forma digitală cât şi în cea scrisă.

Conţinutul www.AryaDharma.ro

Toate operele de aici au fost alese pe baza mai multor criterii: sunt originale (nu contrafăcute) dincolo de orice îndoială rezonabilă, sunt profunde, sunt clare şi sunt fie chiar Buddha-Dharma (adică învăţăturile Divinului Buddha), fie derivă fără greşeală din Dharma.

Foarte pe scurt, ceea ce puteţi învăţa şi aplica din ceea ce găsiţi pe acest site web este:

Deşi puteţi citi aceste Sutre şi texte în format pdf, ar fi de preferat să le tipăriţi şi să le legaţi în formatul unei cărţi A4 (de exemplu cu o spirală şi cu prima şi cu ultima pagină laminate sau înfoliate), şi să le citiţi astfel. În acest fel veţi păstra şi copii fizice ale acestor Nestemate, pe lângă copiile digitale, şi veţi da o formă fizică învăţăturilor din Dharma, motiv pentru care veţi putea primi toate binecuvântările rezultate din acest proces. Prin a oferi aceste texte (ca link sau ca document) altor fiinţe, veţi acumula foarte mult merit.

Chiar dacă nu înţelegeţi complet la prima citire toţi termenii folosiţi în traduceri, cel mai bine ar fi să continuaţi să citiţi traducerea până la sfârşit, deoarece la a doua şi la următoarele citiri veţi înţelege cu mult mai mult. După cum veţi putea vedea, aceste învăţături nu sunt numai nişte simple texte ci, în marea majoritate a lor sunt şi transmisii (sau împuterniciri), şi de aceea citirea lor are beneficii imense chiar şi în lipsa înţelegerii amănunţite. Tot din acest motiv, până şi păstrarea lor în forma tipărită, chiar dacă nici măcar nu le-aţi citit, duce la acumularea a foarte multe merite. Desigur, înţelegerea, aplicarea şi răspândirea lor au beneficii imense, mai mari decât simpla păstrare sau citire.

Dacă la o traducere aveţi la dispoziţie două variante, adică una fără comentarii şi una cu comentarii, întotdeauna ar fi mai bine să citiţi mai întâi varianta fără comentarii, de oricâte ori doriţi, şi abia apoi (adică după ce aţi primit binecuvântările textului şi v-aţi conturat propria înţelegere a lui), şi cu totul facultativ, să citiţi varianta cu comentarii. Este posibil ca unele comentarii să vă ajute cu informaţii suplimentare şi cu interpretări ale înţelesurilor.

Nu există o ordine anume în care "ar trebui" să citiţi operele de pe site, această alegere vă aparţine în totalitate. Ordinea preferată a citirii lor depinde de dispoziţiile şi înclinaţiile fiecărei persoane, şi de aceea nu se poate formula un sfat general valabil. Totuşi ar fi excelent dacă, indiferent de ordine, le-aţi putea parcurge pe toate deoarece, aşa cum veţi putea vedea, fiecare dintre ele a fost aleasă pentru a fi tradusă dintr-un motiv bine întemeiat. Ideal ar fi să le citiţi pe toate, să le studiaţi, să le înţelegeţi, să le aplicaţi, să le răspândiţi şi să le explicaţi şi altora, în funcţie de caz.

Dharma are o terminologie proprie, şi de aceea familiarizarea cu ea necesită un pic de timp şi un pic de efort, însă răsplata acestui efort va fi accesul la învăţăturile pentru Trezirea Perfectă, cu toate beneficiile sale inconceptibil de extraordinare. Pentru a înţelege mai rapid şi mai uşor aceste noţiuni aveţi la dispoziţie „Listele de noţiuni din Dharma”, care sumarizează într-un document relativ scurt toţi termenii necesari pentru parcurgerea şi înţelegerea Învăţăturilor Dharmei.

Pe acest site web textele sunt clasificate după anumite criterii, şi puteţi găsi fiecare text pe pagina lui. Tot acolo mai găsiţi şi informaţii despre fiecare text, precum şi legături la alte texte şi informaţii de pe site. Iar dacă doriţi să descărcaţi dintr-un singur loc toate traducerile disponibile (în format zip care conţine fişiere pdf) o puteţi face din acest link: Toate traducerile aryadharma.ro.zip

Fie ca învăţăturile pe care le puteţi găsi pe acest site să vă ajute în atingerea stării supreme, a Trezirii Perfecte a unui Buddha!