Despre Buddha Amitābha

Buddha Amitābha
Statuie uriaşă care îl reprezintă pe Buddha Amitābha

Buddha Amitābha a fost descris de către Buddha Śakyamuni ca fiind cel mai măreţ dintre Buddhaşi. Tărâmul său Pur numit Sukhāvatī, pe care l-a creat atunci când Ārya Bodhisattva Dharmakāra a devenit Buddha Amitābha, este un tărâm în care suferinţa lipseşte cu desăvârşire, până şi ca posibilitate şi ca noţiune, un tărâm unde viaţa are lungime infinită la propriu (deci nu este doar indescriptibil de mare), şi unde Buddhaşii şi Ārya Bodhisattvaşii predau Dharma tuturor locuitorilor din el, care locuitori pot sălăşlui în el oricât de mult doresc, pot învăţa şi practica Dharma, pot aduce orice ofrande Buddhaşilor de oriunde, devin prin naştere ireversibili de la Trezirea Perfectă, se pot bucura de plăcerile rafinate ale tuturor facilităţilor create de către Buddha Amitābha şi, dacă vor, pot să mai trăiască o singură viaţă în Samsara, ultima viaţă, atunci când vor deveni Buddhaşi. Sau, dimpotrivă, se pot întoarce în Samsara oricând doresc, pot renaşte oriunde doresc, pentru a ajuta fiinţele, şi apoi, după moarte, se pot întoarce în Sukhāvatī, ca un efect al tendinţelor anterioare.

După cum veţi putea citi în cele două Sutre despre Buddha Amitābha şi despre Sukhāvatī de pe acest site web, respectiv Sutra scurtă şi Sutra lungă, acest tărâm-Buddha a fost creat în urma unor activităţi şi eforturi absolut extraordinare şi fără precedent, atât ca profunzime, cât şi ca vastitate şi ca durată.

Numele "Amitābha" înseamnă "Lumină Nelimitată" sau "Lumină Infinită", însă acest Buddha extraordinar are cu mult mai multe nume. Unul dintre ele este "Amitāyus", care înseamnă "viaţă infinită", deoarece atât Buddha Amitābha cât şi Sukhāvatī şi toate fiinţele din el au o durată infinită a vieţii.

Chiar dacă nu sunt în Tărâmul său Pur, fiinţele care îi aud sau îi citesc numele, indiferent prin ce modalitate, vor beneficia de o viaţă lungă, vor acumula merite (sau karma pozitivă), karma lor negativă va fi purificată, şi vor dobândi o înţelepciune care le va uşura înţelegerea şi practica Dharmei precum şi obţinerea a extraordinar de multe alte merite.

Aşadar, numele lui Buddha Amitābha este printre cele mai puternice mantre, probabil chiar cea mai puternică dintre toate. Atât puterea cât şi compasiunea lui Buddha Amitābha sunt fără egal chiar şi în rândul Buddhaşilor. După cum veţi putea citi în Sutrele despre Buddha Amitabha de pe această pagină web, până şi rostirea nedistrasă de zece ori a numelui lui Buddha Amitābha vă asigură naşterea în viaţa imediat următoare vieţii actuale în Tărâmul său Pur, cu toate beneficiile sale inconceptibil de extraordinare, inclusiv acela de a deveni la naştere un sau o Arya Bodhisattva, ceea ce, fără acest ajutor al lui Buddha Amitābha, i-ar lua unei fiinţe foarte mult timp, foarte multe ere lungi.

În Sukhāvatī sălăşluiesc un număr absolut imens de fiinţe, adică un număr imens de Ārya Bodhisattvaşi. Printre ei se află Arya Avalokiteśvara, a cărui măreţie este descrisă ca fiind extraordinară, Ārya Tārā, Ārya Nāgārjuna şi Ārya Padmasamvhava. Sukhāvatī este, de departe, cel mai bun loc în care se poate naşte o fiinţă.