Despre Dharma

Dharma
Roata Dharmei cu opt spiţe, unul dintre cele mai răspândite simboluri ale Dharmei

Cuvântul "Dharma" din limba sanscrită are două sensuri principale. Primul este de "lege universală imuabilă", de "Adevăr" sau de "Realitate", iar al doilea de orice entitate conceptibilă, cum ar fi obiectele, fenomenele, fiinţele, ideile, şi aşa mai departe. În traduceri, pentru a diferenţia sensurile, pentru primul sens am folosit majuscula ("Dharma"), iar pentru cel de-al doilea înţeles, cel general, am folosit cuvântul "dharma" scris cu literă mică.

Învăţăturile Divinului Buddha sunt numite "Dharma", sau "Buddha-Dharma" deoarece reflectă într-un mod fidel, nedeformat, Realitatea aşa cum este ea. Un Buddha, având realizare şi viziune perfectă, poate indica Adevărul în termeni potriviţi ignoranţei şi înclinaţiei fiinţelor, în aşa fel încât ele să ajungă să îl înţeleagă şi să se elibereze definitiv de ignoranţă şi de toate efectele sale, cum ar fi suferinţa. Aşadar, "Dharma" nu este Adevărul ci indică Adevărul, care este inexprimabil chiar şi din simplul motiv că toate noţiunile sunt pur imaginare şi nu există în realitate.

Pentru Dharma se foloseşte simbolul unei roţi cu opt spiţe deoarece ele simbolizează Nobila Cale Octuplă, iar învârtirea roţii simbolizează răspândirea Dharmei de către Buddha Śakyamuni. În centrul roţii se mai desenează uneori simbolul Triplei Lumi, adică Tărâmul Dorinţei, Tărâmul Formei şi Tărâmul Fără Formă, care împreună totalizează întreaga Existenţă. Tot pentru Dharma se mai folosesc drept simboluri diamantul şi vajra. Bineînţeles, niciunul dintre ele nu se ridică la înălţimea Dharmei, însă sunt metafore grăitoare.

De asemenea, într-un sens mai larg mai sunt numite tot "Dharma" şi învăţăturile discipolilor Divinului Buddha care nu deformează deloc mesajul său original, cum ar fi cele ale lui Ārya Nāgārjuna. Bineînţeles, graniţa dintre învăţăturile care sunt conform Dharmei predate de către însuşi Buddha Śakyamuni şi cele care se îndepărtează de ea nu poate fi stabilită precis decât de un Buddha. În lipsa unui asemenea "arbitru", această clasificare este relativă, vagă şi imprecisă. Acesta este unul dintre motivele pentru care pe acest site veţi găsi un număr mai restrâns de învăţături care nu au fost predate direct de însuşi Buddha Śakyamuni.