Despre Ārya Sangha

Buddha Amitābha
Reprezentare a lui Buddha Amitābha în Sukhāvatī,
înconjurat de Bodhisattvaşi

"Ārya Sangha" desemnează partea din Sangha compusă numai din Bodhisattvaşi, sau în multe contexte numai din Ārya Bodhisattvaşi, adică din Bodhisattvaşi ireversibili de la Trezirea Perfectă.

Bineînţeles, a doua variantă este mai demnă de a fi obiect de refugiu, mai demnă de a fi considerată una dintre cele Trei Nestemate, celelalte două Nestemate fiind Buddha (sau toţi Buddhaşii), şi respectiv Dharma în sensul de învăţături ale lui Buddha Śakyamuni (respectiv ale Buddhaşilor) şi de învăţături derivate fără greşeală din ele, aşa cum sunt cele ale lui Ārya Nāgārjuna.