Despre Ārya Avalokiteśvara

Ārya Avalokiteśvara
Reprezentare a lui Ārya Avalokiteśvara

Ārya Bodhisattva Avalokiteśvara este unul dintre cei mai "vechi" şi mai măreţi Ārya Bodhisattvaşi. Puterea şi compasiunea lui sunt imense. El sălăşluieşte în Tărâmul Pur al lui Buddha Amitābha, unde şi de unde realizează activităţi inconceptibil de vaste.

El este una dintre figurile centrale din Dharma şi din budism ca religie. Numele său şi mantra sa din şase silabe, "Om Mani Padme Hum", sunt probabil cele mai cunoscute şi mai rostite din lume, şi au efecte extraordinare, atât "interioare" cât şi "exterioare", atât pe planul înţelepciunii cât şi pe cel al resurselor. De multe ori, el este reprezentat ca având mai multe feţe şi mâini, care simbolizează capacitatea sa extraordinară de a vedea fiinţele aflate în dificultate, şi de a le ajuta.

Ārya Avalokiteśvara este descris în Avalokiteśvara Sutra şi este vorbitorul principal în versiunile scurte ale Prajñāpāramitā Sūtra, în care îşi expune realizarea extraordinar de profundă. În Tathāgatagarbha Sutra, Divinul Buddha afirmă că Ārya Avalokiteśvara este unul dintre cei mai vechi Bodhisattvaşi. De asemenea, el este menţionat şi lăudat în mod special în "Sutra lungă despre Buddha Amitābha şi Sukhāvatī" ca având o lumină imensă, datorată înţelepciunii şi meritelor sale ieşite din comun chiar şi pentru un Ārya Bodhisattva.