Despre Bodhisattvaşi

Bodhisattvaşi
Pictură reprezentând 25 de Bodhisattvaşi, cca. 1300

Cuvântul sanscrit "Bodhisattva" este compus din două cuvinte: "bodhi", un substantiv care înseamnă trezire sau înflorire ("buddha" fiind adjectivul) şi "sattva" care înseamnă "fiinţă" sau "principiu". Aşadar, Bodhisattva înseamnă cu aproximaţie "fiinţă [care merge spre] Trezire". Deşi în limba română genul acestui substantiv este masculin, un Bodhisattva poate fi de sex masculin, aşa cum este Ārya Avalokiteśvara, sau de sex feminin, aşa cum este Ārya Tārā.

Denumirea de Bodhisattva se aplică în general oricărei fiinţe care a generat cel puţin o dată în trecut aspiraţia de a obţine Trezirea Perfectă, de a deveni Buddha, deoarece o asemenea fiinţă va deveni Buddha la un moment dat, chiar dacă acum încă nu este prea realizată. În alte contexte, denumirea de Bodhisattva se aplică oricărei fiinţe care a realizat Vacuitatea cel puţin o dată în trecut, ajungând astfel pe primul nivel (bhūmi în sanscrită) de Bodhisattva, aşa cum este descris în Daśabhūmika Sūtra. Cele zece bhūmi au fost descrise pe scurt şi de către Ārya Nāgārjuna în Ratnāvalī, capitolul 5.2.

Deşi o fiinţă care este pe primul nivel de Bodhisattva deja merită apelativul de nobilă sau superioară (adică Ārya în sanscrită), apelativul de Ārya Bodhisattva îi este aplicat numai atunci când ajunge cel puţin pe al optulea nivel dintre cele zece, adică atunci când devine ireversibilă de la Trezirea Perfectă, Supremă, adică de la Buddhaitate.

Atingerea stărilor de Arhat (Eliberat) sau de Pratyekabuddha (Buddha Solitar) nu este obligatorie pentru atingerea stării de Bodhisattva, deşi aceste două etape temporare pot fi atinse pe drumul către Buddhaitate. De exemplu, un Arhat poate sta în meditaţie până la 84.000 de ere cosmice, înainte ca un Buddha să îl "trezească" din ea şi să îl îndemne să continue pe Calea către Buddhaitate, devenind un Bodhisattva. Aşadar, toţi Arhaţii şi Pratyekabuddhaşii vor deveni Bodhisattvaşi. Pentru a deveni un Bodhisattva nu este necesar ca fiinţa să treacă prin starea de Arhat sau de Pratyekabuddha, deoarece este posibil ca fiinţa să îşi dorească atingerea Buddhaităţii cu mult înainte de a se fi Eliberat de suferinţă, înainte de a fi devenit de exemplu Arhat. În acest caz, dacă dorinţa este sinceră şi suficient de puternică, fiinţa poate deveni direct un Bodhisattva pe primul bhūmi, fără a trece prin starea de Arhat sau de Pratyekabuddha.

Deşi un Bodhisattva este extraordinar de realizat, de înţelept, de puternic şi de plin de compasiune, totuşi până şi diferenţa între un Bodhisattva aflat în ultimul stadiu (sau pe ultimul nivel) şi un Buddha este efectiv infinită. Inţelepciunea, calităţile şi puterile unui Buddha depăşesc până şi puterea de înţelegere a unui asemenea Ārya Bodhisattva, oricât ar fi de realizat. Aşadar, atunci când va deveni Buddha, diferenţa faţă de starea anterioară va fi imposibil de descris.