Recomandări - Stupe

Stupe
Stupa din Zalaszántó, Ungaria

În general, o Stupa este o construcţie închisă, fără acces din exterior, şi care poate conţine rămăşiţe ale fostului corp al unei persoane extraordinare, învăţături ale acelei persoane, şi diferite obiecte.

Atunci când Divinul Buddha a plecat în Mahāparinirvāṇa (acesta este de fapt un mod de a spune că a încetat complet toate activităţile asociate în vreun fel ignoranţei), el a indicat discipolilor să îi ardă corpul pe un rug. În urma acestui proces de ardere, intenţionat, Divinul Buddha a lăsat mai multe fragmente având forma unor statuete care îl reprezentau în postura de meditaţie numită postura lotusului. Aceste fragmente au fost tăiate în foarte multe bucăţele mici şi au fost împărţite regilor şi Arhaţilor, conform instrucţiunilor lui Buddha. Pentru majoritatea dintre ele, se cunoaşte unde au fost şi unde sunt în prezent.

Aşa cum se spune şi în "Prajñāpāramitā Sūtra în 8.000 de versete", prajñāpāramitā este cauza pentru apariţia Tathāgataşilor, şi de aceea este cea mai importantă, iar corpurile lor din formă sunt adevărate depozite de atotcunoaştere şi de înţelepciune. Oriunde, până la o anumită distanţă de un fragment din fostul corp de formă Divinului Buddha, până şi acum acel fragment influenţează foarte pozitiv acea regiune, şi acest lucru se poate sesiza în jurul tuturor Stupelor care conţin asemenea fragmente.

De asemenea, şi prezenţa învăţăturilor Dharmei într-o formă scrisă influenţează într-un mod foarte pozitiv toată acea regiune. De aceea, până şi Stupele care nu conţin fragmente din corpul material al Divinului Buddha sunt demne de a fi frecventate şi venerate. Din acelaşi motiv, vă recomand să tipăriţi învăţăturile de pe acest site web, mai ales Sutrele, şi în general toate învăţăturile din Dharma sau legate de Dharma pe care le aveţi doar în format electronic şi pe care le consideraţi de valoare. Cel mai probabil veţi putea sesiza influenţa lor benefică, reflectată în anumite senzaţii, atitudini, evenimente etc.

Marea majoritate a stupelor budiste conţin învăţături din Dharma, de multe ori chiar scrise cu aur, conţin statui şi alte reprezentări ale Divinului Buddha şi ale diverşilor Bodhisattvaşi, şi multe alte obiecte. Cele care conţin şi fragmente din fostul corp de formă al Divinului Buddha sunt cele mai "măreţe" şi, datorită numărului redus de asemenea fragmente, sunt şi cele mai rare. A vizita oricare dintre acele Stupe "măreţe" este echivalent cu a o vizita pe oricare alta.

De aceea, chiar dacă nu reuşiţi să ajungeţi în India la Stupele din cele Opt Mari Locuri descrise de către Ārya Nāgārjuna, sau în Tibet, sau în Nepal, sau în Bhutan totuşi, nu departe de România puteţi vizita o Stupa măreaţă, care conţine şi rămăşiţe din corpul de formă al Divinului Buddha. Ea se află în satul Zalaszántó din Ungaria, nu departe de extremitatea vestică a lacului Balaton. Puteţi să aflaţi mai multe informaţii despre ea din link-urile de mai jos. Vă recomand călduros să îi faceţi o vizită şi să o înconjuraţi pe jos, în sensul acelor de ceasornic (prin stânga ei, având mereu Stupa în partea dreaptă) de cel puţin câteva ori, deoarece beneficiile derivate din această activitate sunt imense. De asemenea, lângă o Stupa toate activităţile legate de Dharma, cum ar fi activităţile de venerare, sau de rostire a mantrelor, sau de contemplare, analiză, meditaţie etc. sunt cu mult mai eficiente, datorită acelui loc special, făcut să fie special de prezenţa învăţăturilor din Dharma şi a fragmentelor din fostul corp din formă al Divinului Buddha.

Pagina web a Stupei: https://stupa.hu/en/

Pagina de Wikipedia a Stupei: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zalasz%C3%A1nt%C3%B3i_szt%C3%BApa

Dacă nu cunoaşteţi limba maghiară, puteţi folosi Google Translate.

De asemenea, aceeaşi comunitate care a construit minunata Stupa din Ungaria construieşte acum şi o Stupa în Austria. Pagina web a acestei Stupa este https://www.stupa.at/