Imn pentru Ārya Bodhisattva Mañjuśrī

compus de Ārya Nāgārjuna

Ārya Bodhisattva Mañjuśrī
Reprezentare a lui Ārya Bodhisattva Mañjuśrī

Descărcaţi traducerea în limba română, cu comentariu, de aici (text cu comentariu 6 pagini, în total 10 pagini): Nagarjuna - Imn pentru Arya Manjusri, cu comentariu.pdf

Descărcaţi traducerea în limba română, fără comentariu, de aici (text 4 pagini, în total 8 pagini): Nagarjuna - Imn pentru Arya Manjusri, fara comentariu.pdf

În acest imn de 17 versete Ārya Nāgārjuna îl laudă pe Ārya Bodisattva Mañjuśrī folosind un procedeu literar relativ des întâlnit în acea perioadă, şi anume lamentarea. Lamentându-se în privinţa calităţilor sale limitate, Ārya Nāgārjuna descrie şi laudă virtuţile extraordinare ale lui Ārya Mañjuśrī, implorându-l să aibă compasiune şi pentru el. Luat personal, acest imn este valabil pentru oricare dintre noi, şi în acelaşi timp descrie cu acurateţe măreţia şi puterea unui Ārya Bodisattva aşa cum este Mañjuśrī.