Imn închinat Celui Care Transcende Lumea

compus de Ārya Nāgārjuna

Buddha Shakyamuni
Reprezentare contemporană a lui Buddha Shakyamuni
aşezat pe un tron de lotus

Descărcaţi traducerea în limba română, cu comentariu, de aici (text cu comentariu 16 pagini, în total 23 de pagini): Nagarjuna - Imn pentru Cel Transcendent, cu comentariu.pdf

Descărcaţi traducerea în limba română, fără comentariu, de aici (text 5 pagini, în total 12 pagini): Nagarjuna - Imn pentru Cel Transcendent, fara comentariu.pdf

În acest imn de 26 versete Ārya Nāgārjuna laudă calităţile nemăsurabile ale Divinului Buddha, care a ajuns la vederea corectă a Realităţii, şi explică (prin afirmaţiile lui Tathāgata) modul corect de vedere, care duce la „transcenderea” completă a lumii.