Despre Ārya Nāgārjuna

Ārya Nāgārjuna
Reprezentare a lui Ārya Nāgārjuna

Ārya Nāgārjuna a fost prezis de către Divinul Buddha că va expune şi că va răspândi Dharma exact aşa cum ar fi făcut-o El însuşi, fără nicio greşeală.

Operele sale sunt lipsite de orice incoerenţă sau inconsistenţă, iar înţelegerea sa a vacuităţii, sau a non-apariţiei, este completă - aşa cum a şi fost prezis cu cinci sute de ani înainte. Deşi unii istorici găsesc ca fiind greu de acceptat dovezile cum că Ārya Nāgārjuna a trăit, aşa cum a prezis Divinul Buddha, aproximativ 620 de ani, totuşi aceste dovezi istorice există. Oricum, biografia acestui măreţ exponent al Dharmei şi fondator al "Şcolii Căii de Mijloc" este mai puţin importantă, cele mai importante sunt învăţăturile sale, care explică şi reflectă în mod fidel Dharma. Acesta este şi motivul pentru care am tradus atât de multe dintre operele sale - majoritatea lor le puteţi găsi pe acest site web.

Ārya Nāgārjuna a devenit un Ārya Bodhisattva, iar acum sălăşluieşte în Sukhāvatī, Tărâmul Pur al lui Buddha Amitābha.