Prajñāpāramitā Sūtra în 8.000 de versete

Divinul Buddha predându-le discipolilor
Complex de statui care îl reprezintă pe Divinul Buddha predându-le discipolilor

Descărcaţi traducerea în limba română, cu comentariu, de aici (introduceri şi explicaţii 51 de pagini, sutra cu adnotări 276 de pagini, anexe 5 pagini, în total 369 de pagini): Prajnaparamita Sutra, cu comentariu.pdf

Descărcaţi traducerea în limba română, fără comentariu, de aici (sutra 254 de pagini, în total 263 de pagini): Prajnaparamita Sutra, fara comentariu.pdf

Aici veţi găsi varianta de 8.000 de versete a Prajñāpāramitā Sūtra. Majoritatea scolasticilor consideră că aceasta este varianta "principală" a Sutrei, deoarece în ea se poate observa un echilibru între amploarea conţinutului şi profunzimea mesajului. Variantele mai lungi nu adaugă prea multă valoare învăţăturii, deşi o detaliază în unele puncte, iar cele mai scurte omit o parte din ea. Variantele cele mai scurte (inclusiv cele de 300 de versete şi respectiv de 25 de versete) pot fi interpretate şi ca rezumate ale acestei variante de 8.000 de versete, şi pot fi înţelese cu mult mai uşor după ce aţi citit varianta mai lungă.

Această Sutra este considerată drept fundamentală în ramura Mahayana a Dharmei, şi majoritatea textelor profunde din Mahayana se bazează pe ea, sau derivă din ea.

Dată fiind importanţa ei fundamentală, în varianta cu comentarii veţi găsi o prefaţă amplă, cu rol introductiv în noţiunile profunde din Dharma. În ea am explicat în detaliu, bazându-mă pe învăţăturile Divinului Buddha şi ale lui Ārya Nāgārjuna, conceptele esenţiale legate de descrierea profundă a realităţii care, deşi este fundamentalmente indescriptibilă (deoarece toate noţiunile sunt simplă imaginare), totuşi poate fi indicată în contextul imaginaţiei, şi apoi realizată (înţeleasă, cunoscută) în mod direct.

Aşa cum veţi vedea în text, până şi simpla citire a Sutrei duce la o mare acumulare de merite, iar înţelegerea ei la o acumulare imensă de înţelepciune şi de merite. De asemenenea, răspândirea ei, adică a o oferi şi altor fiinţe, duce la o acumulare imensă de merit.