Despre Sutre

Prajñāpāramitāhṛdaya Sūtra
Porţiune din Prajñāpāramitāhṛdaya Sūtra, în sanscrită

Sensul general al cuvântului "Sutra" este de "colecţie de afirmaţii clare şi precise", însă în cadrul budismului (sau al Dharmei) Sutrele se referă strict la învăţăturile (sau discursurile) Divinului Buddha. În general, Sutrele din budism sunt transcrierile fidele ale discursurilor ţinute de către Divinul Buddha, însă în anumite cazuri aceste Sutre au suferit adăugiri şi transformări în cei aproximativ 2600 de ani de când au fost rostite. Din fericire, în majoritatea cazurilor, aceste modificări se pot evidenţia comparând mai multe texte, uneori în mai multe limbi (sanscrită, pali, chineză, tibetană etc.).

Aşadar, putem spune că încă avem acces direct la învăţăturile Divinului Buddha, motiv pentru care, cu scopul eliberării de suferinţă şi de ignoranţă, trebuie să le citim şi să le realizăm sensul.

Cu acest scop, am tradus şi am pus pe acest site web mai multe sutre esenţiale, precum şi comentarii sau adnotări extinse, după caz, care au rolul de a ajuta cititorul să îşi lămurească anumite sensuri, sau să îi ofere informaţii suplimentare despre context sau despre Dharma în general.

Totuşi, în citirea traducerilor, importanţa primordială o are Sutra în sine şi nu introducerea, prefaţa, comentariul sau adnotările. Acestea din urmă sunt complet facultative. Această afirmaţie este valabilă şi pentru toate scrierile sau tratatele pe care le găsiţi pe acest site.

Aşa cum veţi putea constata în mod direct, un Buddha nu transmite doar simple cuvinte printr-o învăţătură, ci infinit mai mult, deşi acest lucru este aproape complet sau chiar complet insesizabil deocamdată pentru fiinţele care nu au ajuns la un anumit nivel de antrenament. Sutrele nu sunt doar o înşiruire de teorii, sau o filosofie, sau un exerciţiu de analiză, ci sunt chiar indicarea adevărului, şi sunt însoţite de foarte mult în plus.

În unele Sutre aceste transmisii sunt afirmate explicit şi în altele nu, însă toate Sutrele au şi această calitate de a ajuta fiinţele cu infinit mai mult decât printr-o simplă teorie, printr-o înşiruire de cuvinte. În funcţie de caz, în timp ce veţi citi Sutrele sau în cel mult câteva luni după citirea lor, veţi observa singuri o parte dintre efectele extraordinare pe care le-a avut această (aparent) simplă citire. Mai mult, înţelegerea şi aplicarea corectă a învăţăturilor din ele va avea efecte extraordinare şi mai puternice decât simpla citire, deşi până şi simpla citire fără alte eforturi ulterioare aduce beneficii imense (chiar dacă ele pot să nu fie simţite pe loc sau imediat). Un Buddha nu încetează niciodată activitatea, chiar dacă ea nu poate fi sesizată de către o fiinţă mai puţin avansată pe Cale, nefiind făcută printr-un corp fizic din lumea în care e născută acea fiinţă.

Deşi într-o mai mică măsură, aceste lucruri sunt valabile şi pentru învăţăturile Bodhisattvaşilor, adică pentru ceea ce găsiţi pe această pagină web ca "scrieri". Măsura este "mai mică" numai prin comparaţie cu Sutrele şi cu activitatea perfectă şi supremă a unui Buddha, care este inegalabilă. Oricum, ceea ce se transmite prin scrierile Bodhisattvaşilor este mai mult decât minunat.