Despre Sutre

Prajñāpāramitāhṛdaya Sūtra
Porţiune din Prajñāpāramitāhṛdaya Sūtra, în sanscrită

Sensul general al cuvântului "Sutra" este de "colecţie de aforisme", însă în cadrul budismului (sau al Dharmei) Sutrele se referă strict la învăţăturile (sau discursurile) Divinului Buddha. În general, Sutrele din budism sunt transcrierile fidele ale discursurilor ţinute de către Divinul Buddha, însă în anumite cazuri aceste Sutre au suferit adăugiri şi transformări în cei aproximativ 2600 de ani de când au fost rostite. Din fericire, în majoritatea cazurilor, aceste modificări se pot evidenţia comparând mai multe texte, uneori în mai multe limbi (sanscrită, pali, chineză, tibetană etc.).

Aşadar, putem spune că încă avem acces direct la învăţăturile Divinului Buddha, motiv pentru care, cu scopul eliberării de suferinţă şi de ignoranţă, trebuie să le citim şi să le realizăm sensul.

Cu acest scop, am tradus şi am pus pe acest site web mai multe sutre esenţiale, precum şi comentarii sau adnotări extinse, după caz, care au rolul de a ajuta cititorul să îşi lămurească anumite sensuri, sau să ofere informaţii suplimentare despre context sau despre Dharma în general.

Totuşi, în citirea traducerilor, importanţa primordială o are Sutra în sine şi nu introducerea, prefaţa, comentariul sau adnotările. Acestea sunt complet facultative. Această afirmaţie este valabilă şi pentru toate scrierile sau tratatele pe care le găsiţi pe acest site.