Tathāgatagarbha Sūtra

Divinul Buddha
Statuie din aur care îl reprezintă pe Divinul Buddha

Descărcaţi traducerea în limba română de aici: Tathagatagarbha Sutra.pdf

În această Sutra Divinul Buddha explică faptul că toate fiinţele au o "sămânţă-de-Buddha", numită "Tathāgata-garbha" în sanscrită. Explicaţia are loc folosind mai multe parabole sau metafore.

Aşa cum veţi vedea în text, până şi simpla citire a Sutrei duce la o mare acumulare de merite, iar înţelegerea ei la o acumulare imensă de înţelepciune şi de merite. De asemenenea, răspândirea ei, adică a o oferi şi altor fiinţe, duce la o acumulare imensă de merit.

Sutra conţine în introducerea ei şi o "vrajă" compusă din numele Bodhisattvaşilor prezenţi la această învăţătură, în sensul că citirea numelui lor, datorită compasiunii Buddhaşilor şi Bodhisattvaşilor, face ca o fiinţă să ajungă la stadiul de ireversibilitate de la Trezirea Perfectă.